Boyun Fıtığınız Ameliyatlık Mı?

Boyun fıtıklarında ameliyat her zaman son çare olmalıdır. Boyun fıtıklarının iyileşme kapasitesi yüksektir. Boyun fıtıkları kola giden sinirlere bastırıp çok şiddetli ağrı yaptıklarında hastalar ağrıdan kurtulmak için ameliyata sıcak bakabilirler. Boyun ameliyatlarının kısa dönem başarısı bel ameliyatlarına göre daha yüksektir. Bunun sebebi boyun fıtıkları ameliyatlarının boynun ön bölümünden girilerek sinirlerin geçtiği bölgelerden uzak bir şekilde yapılabilmesidir. Bununla beraber hareketli boyun omurlarının birbirine yapıştırılması sonucu uzun vadede bir üst ve bir alt seviyelerden yeni fıtıkların çıktığı gözlenmiştir.Cerrahi tedavi tıbbi tedaviye yanıt alınamayan, güç kaybı olan, belirgin omurilik ve/veya sinir kökü basısı saptanan hastalara önerilir. Boyun fıtıklarında özellikle omuriliğin kendisi aşırı baskı altında kaldığında ve buna bağlı olarak myelopati (omurliğin kalıcı zararı) riski varsa operasyon yapılmalıdır. Özetle boyun fıtığı olan hastaların çok büyük bölümü konservatif dediğimiz ameliyat dışı yöntemlerle son derece etkin bir şekilde tedavi edilmektedir. Ameliyat kararı ağrının şiddetine göre alınmamalıdır.Ameliyat kararı vermeden önce diğer tedavi alternatifleri tüketilmiş olmalıdır. Nadiren de olsa özelikle yaşlı hastalarda kalıcı omurilik hasarı (miyelopati) riski varsa hastanın çok şikayeti olmasa da ameliyat gerekebilir.